Het zorgstelsel hervormen door middel van kennis

Stichting Value in Care is ontstaan uit een groep gemotiveerde onderzoekers, die door hun individuele promotietrajecten langzaam inzicht verkregen in de complexiteit van de Nederlandse gezondheidszorg.De stichting is in 2016 opgericht door zes arts-onderzoekers met verscheidene onderwerpen, maar allen met doel inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg in Nederland. Gedurende deze periode raakten zij in toenemende mate geinteresseerd in het concept van waarden gedreven zorg, zoals wordt onderwezen in 'Value Based Healthcare'.

Waar veel instellingen en bedrijven pretenderen zich bezig te houden met het 'Value Based Healthcare'-principe, bleek dit in de praktijk behoorlijk tegen te vallen. Waar een gebrek aan kennis in de bedrijfscultuur bestond, zo waren de (beginnende) artsen nog verder vervreemd van dit principe. Al snel ontstond het idee om een masterclass te organiseren voor 200 jonge doktoren om op deze manier de kernwaarden van Michael Porter's 'Value Based Healthcare' te onderwijzen.

Na het grote succes van deze masterclass in 2016 is het even stil geweest rondom de Stichting. Echter bleef er een grote vraag naar goed en kwalitatief onderwijs in waardengedreven zorg. Dit is de opmaat geweest voor de huidige vorm van de stichting, waarbij het doel is structureel kennis over te dragen aan (jonge) artsen om op deze manier het Nederlandse zorgstelsel vanuit de (nieuwe) kern te hervormen.