Conclusie & Discussie

De zes componenten van de strategische waarde-agenda moeten elkaar versterken. Het organiseren van zorg in IPU’s maakt de accurate metingen van uitkomsten en kosten gemakkelijker. En meting van uitkomsten en kosten maakt het op haar beurt weer gemakkelijker om een zorgbundel contract ‘op waarde’ te sluiten. Een gezamenlijk IT platform faciliteert effectieve samenwerking en coördinatie binnen IPU teams en faciliteert de extractie, vergelijking en rapportage van uitkomsten en kosten. Als zorg gefinancierd wordt door middel van zorgbundels, hebben IPU’s sterkere prikkels om als een team samen te werken en de waarde van zorg te verbeteren, etc. etc.

Er kan geconcludeerd worden dat er nog geen organisatie bestaat die al alle zes de onderdelen van de strategische agenda in de volle breedte geïmplementeerd heeft. In elke organisatie is ruimte voor verbetering – en dat zal ook altijd zo blijven. De implementatie van VBHC is een lange en complexe reis voor zorgaanbieders, welke begint bij het stellen van waardecreatie als doel, een transitie naar een werkcultuur waarin de patiënt eerst komt en men open staat voor continu meten en verbeteren. Dit vergt sterk leiderschap en commitment, maar de organisaties die hierin voorop lopen zullen ook de eersten zijn die er de vruchten van kunnen plukken. Zodra uitkomsten van IPU’s aantoonbaar verbeteren, zal ook de reputatie (en het aantal patiënten) ervan toenemen. En met de juiste tools om kosten te beheren en verlagen zal het voor deze aanbieders mogelijk zijn om economisch gezond te blijven, zelfs als vergoedingen voor zorg in de nabije toekomst zullen (moeten) gaan afnemen. Aanbieders die volume concentreren komen in een opwaartse spiraal waarin teams met meer ervaring en betere data de waarde van zorg steeds sneller kunnen verhogen, met wederom extra volume als gevolg. ‘Best practice’ IPU’s zullen door verzekeraars en andere partijen ondersteund worden om zich uit te bereiden buiten hun eigen regio.

Voor aanbieders die hier niet in meegaan en zich vastklampen aan het hedendaagse inefficiënte systeem zal het lastig worden om voldoende marktaandeel te behouden. Dit betekent ook dat zorgverleners in staat moeten zijn om de waarde van zorg voor patiënten te prioriteren boven hun eigen traditionele autonomie en werkprocessen. Reputaties die gebaseerd zijn op perceptie, en niet op echte waarde voor patiënten, zullen vervagen. Alle organisaties – klein en groot, perifeer of academisch – die het lukt om de waarde-agenda onder de knie te krijgen zullen beloond worden met economisch duurzame stabiliteit en met de enige vorm van reputatie die er in de gezondheidszorg toe zou moeten doen: excelleren in patiëntuitkomsten en trots in de waarde die geleverd wordt.

In een land als Nederland, waar de transitie naar VBHC nog maar net op gang komt, is inspireren, kennisoverdracht en het verbinden van stakeholders essentieel. Dat is waar stichting Value in Care zich hard voor maakt.